header

Wat is eco-driving ?Bruneau

De firma JM Bruneau wil zijn beste beentje voorzetten om bij te dragen tot een mileuvriendelijke wereld. JMB wil ook zijn klanten informeren hoe zij hun steentje kunnen bijdragen. Onder andere door ecologish verantwoord te rijden. De BBLV (Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen) is zowat de pionier in het verspreiden van informatie betreffende milieubewust autorijden.

Ecologisch rijden, ook eco-driving genoemd, slaat op het strategisch benutten van de technische mogelijkheden van de auto (of andere voertuigen) en de brandstof om zo zuinig mogelijk te rijden. Het komt er dus op neer om op een zo ecologisch en economisch verantwoorde manier te rijden. Onderzoek wees uit dat het verschil tussen onaangepast rijden en ecologisch verantwoord rijden, verwaarloosbaar is. Zo kunt u, door iets milieubewuster te rijden, tussen de 2 en 3 liter brandstof besparen per 100 kilometer. Ook het verschil in gemiddelde snelheid zou klein zijn, ongeveer 2 tot 3 km. per uur. Hieronder vindt u verschillende tips om milieuvriendelijk auto te rijden:

Ritafstand

Probeer altijd korte afstanden te vermijden. Neem liever het openbaar vervoer voor een korte rit. Indien u toch een langere rit voor de boeg hebt, probeer dan de efficiêntste weg te nemen, zonder omwegen. Stippel uw route dus goed uit alvorens in de auto te stappen. Als u ergens parkeert, doe dit dan zoals het hoort, namelijk in de rij -of vertrekrichting. Zo vermijdt u nutteloos manoeuvreren met een koude motor bij het wegrijden. Vertrek zo snel mogelijk zonder nodeloos te veel gas te geven. Het is ook absoluut niet de bedoeling om de motor "te laten warmdraaien" bij vertrek. Als de motor koud is, vermijd het dan om meteen op de gaspedaal te drukken. Als u op voorhand weet dat u ergens langer dan een halve minuut moet wachten, leg dan de motor stil.

Snelheidsgebonden

Probeer aan een constante snelheid te rijden en probeer zo vlug mogelijk in een hogere versnelling (bijv. vanaf 2000 rpm) te gaan rijden. Probeer niet te snel te rijden. Boven de 100 km/u is de snelheid immers dè bepalende factor voor het brandstofverbruik. Het is ook aan te raden om het inzicht in de verkeerssituatie te bewaren. Zo kunt u uw rijgedrag zo zuinig mogelijk houden en kunt u bijvoorbeeld de auto laten uitbollen vooraleer u aan een kruispunt of verkeerslichten komt. Op die manier vermijdt u om plots te moeten remmen en brengt u uw gebruik op nul. Dient u echt te vertragen, doe dit dan door op de rempedaal te drukken in plaats van op de motor af te remmen.

Andere

Ook de bandenspanning is belangrijk. Uw enige contact met de ondergrond zijn immers de vier autobanden. Indien u niet zeker weet welke bandenspanning (deze mag in geen geval te laag zijn) correct is, kunt u zich altijd laten adviseren door uw garagist. Vermijd topboxen en fiets -of bagagerekken als het niet echt nodig is . Gebruik deze enkel als u op weekend of op reis vertrekt. Deze toestellen kunnen immers een meerverbruik tot 35% veroorzaken. Net zoals airco zorgt voor een meerverbruik. Vermijd deze laatste dan ook, als die niet echt nodig is.