header

Trodat en het milieuBruneau

Meer en meer worden we via allerlei regelgevingen, media en schokkende gebeurtenissen geconfronteerd met de ongunstige situatie waarin ons milieu verkeert. Het is dan ook de bedoeling dat iedereen zijn steentje bijdraagt om onze leefwereld weer wat gezonder te maken. Dit kan gaan van het gebruik van spaarlampen tot "milieubewust ondernemen". Al voor het Kyotoprotocol zette Trodat, de wereldmarktleider in stempelproducten , zich al in voor het milieu in een periode waarin de milieuwetten nog niet zo streng waren als nu. Dit deed het bedrijf door de nodige maatregelen te voorzien om het energiegebruik zo efficiënt mogelijk te maken. In het kader van maximale rendabiliteit haalde Trodat ondertussen de ISO-norm 14001. Trodat onderscheidt zich vooral van de concurrentie door de langere levensduur van hun producten. Dat was althans het resultaat van een onderzoek dat gebeurde door het externe onderzoeksbureau "Lifetime test Diam-Consult".

Het milieubewuste beleid van het bedrijf Trodat stoelt zich op 4 peilers:

  • Het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen: Schadelijke stoffen zoals zink, lood, PVC etc. worden totaal vermeden in de vervaardiging van de stempels. Ook zijn hun leveranciers onderhevig aan een permanente screening inzake mileubescherming en kwaliteitscertifiëring.
  • Het spaarzaam omgaan met energie: Zo worden de spuitgietmachines gekoeld met buitenlucht en wordt warmte terug gewonnen uit de productie voor het verwarmen van de gebouwen. Daarenboven komt bijna 1/3 van de elektriciteit via duurzame energie.
  • Het duurzaam produceren: 80% van het totale productieafval wordt gerecycleerd en de ongebruikte, mechanische onderdelen worden voor 100% gerecycleerd. Bovendien wordt amper 0,3% van de productie afgekeurd en is het totale productieproces vrij van afvalwater.
  • Minder Co² uitstoot: Sinds 2001 wordt het energieverbruik door fosiele brandstoffen, aardgas en elektriciteit sterk verminderd waardoor men flink bezuinigt op de CO² uitstoot. Daar komt ook nog bij dat de CO² uitstoot onlangs ook verminderde door het kiezen voor aardgas in plaats van stookolie.