header

Polaroid GSM : taalinstellingenBruneau

Hoe kan u de taalinstellingen aanpassen?

Hieronder tonen we u stap voor stap aan hoe u bij het instellen van de standaardtaal van uw toestel kan overschakelen van Frans naar Nederlands.

  • Kies "Menu" (links onderaan
  • Klik dan op "Réglage" (middelste icoon, lijkt op 2 tandwieltjes)
  • Kies voor optie 2: "Réglage du téléphone"
  • Kies voor optie 2: "Sélection de langue"
  • Kies voor "Nederlands"
  • Klik op "OK"

U heeft nu gekozen voor het Nederlands als standaardtaal van uw toestel.