header

Maak indruk met de hand-outs van uw presentatie

Voor een goede presentatie is een goede voorbereiding onontbeerlijk. Bij elke presentatie horen ook de zogenaamde hand-outs. Dit zijn de afdrukken van uw presentatie die u uitdeelt aan het publiek. Ze bevatten de content van wat u gaat vertellen. Een presentatie geven geeft u de mogelijkheid om over een bepaald onderwerp uw kennis en persoonlijk visie naar voor te brengen. Om de inhoud van uw presentatie goed over te dragen op uw toehoorders, geeft u hen de hand-outs mee naar huis.

Hand-outs vooraf of achteraf

Of die hand-outs nu voor de presentatie of na de presentatie gegeven moeten worden? De meningen hierover zijn verdeeld. Sommige presentatoren verkiezen om de informatie vooraf te geven. In dit geval kan de toehoorder uw informatie samen met u doornemen terwijl u praat. Uw publiek zal de inhoud makkelijker onthouden. Maar andere presentatoren verkiezen dan weer om de hand-out na afloop te geven. Zo is de toehoorder nooit afgeleid door de hand-outs. Beide manieren hebben zowel hun voor- als nadelen.

Iedereen boeien met uw hand-outs

Om er voor te zorgen de inhoud van wat u vertelt goed vertaald wordt in de hand jouts vindt u hierbij een aantal tips:

  • • Wissel uw informatie op de slides visueel goed af: tekst, grafiek en afbeeldingen.
  • • De hand-outs zijn niet simpelweg een afdruk van uw presentatie. U kan beter de hand-out op maat maken. Niet iedere slide hoeft immers in de hand-out te staan.
  • • Maak een selectie van de inhoud van uw presentatie met in uw achterhoofd dat uw toehoorder deze hand-out later nog opnieuw ter hand neemt om zijn geheugen op te frissen. U zal merken dat deze op maat gemaakte hand-out er dan anders zal uitzien dan de presentatie zelf.
  • • Kies ook in uw hand-outs voor de afwisseling tekst en beeld.
  • • Stel vragen in de hand-outs. In uw presentatie geeft u uw visie maar in de hand-out kan u perfect naar de mening van uw toehoorder vragen. Dit zet hem aan tot nadenken over het onderwerp dat u hebt uitgewerkt.
  • • Durf ook na te denken over een andere vorm dan het gekende mapje met de geprinte bladen. Kaarten, een waaier, een boekje, een fotolijst, een kubus of andere originele vormen in kartonvorm. Door uw content zodanig anders te verpakken in de hand-out zullen mensen uw verhaal beter onthouden. U valt er beslist mee op.
  • • Bezorg uw publiek uw presentaties en hand-outs ook digitaal. Ofwel door een USB-stick bij te voegen ofwel door een mail na te sturen.
  • • U kan uw presentatie steeds op slidshare plaatsen.