header

JM Bruneau en het WWFEcologie

Ongeveer 10 jaar geleden startte het WWF (World Wide Fund For Nature (vroeger World Wildlife Fund)) product-partnerships met bedrijven die zich openlijk bereid tonen om de negatieve invloed van hun producten op het milieu te herleiden tot het minimum. JM Bruneau behoort tot deze groep!

Waaruit bestaat nu zo'n product-partnership ?

  • Een progressieve denkwijze in functie van het milieu: het betreffende product dient vooreerst te voldoen aan een aantal "groene criteria" uitgetekend door de experts van het WWF. Maar het bedrijf dient zich ook te engageren om vooruit te denken om zo het "eco-concept" van zijn product continu te verbeteren. Op die manier kan het zich als innovatief en milieubewust gaan profileren in zijn bedrijfsegment.
  • Het communiceren van de WWF-boodschap: met voorop de ecologische pluspunten van het product alsook de terugkoppeling naar de verpakkingsmethode en de PLV (publicité sur le lieu de vente of reclame op het verkooppunt), de uitdagingen voor het behoud van ons leefmilieu, de eco-maatregelen en de handelingen van het WWF.
  • Een financiëel engagement: voor elk verkocht product wordt een stuk van de prijs doorgestort aan het WWF om hun acties en campagnes ter bescherming van het leefmilieu te ondersteunen.