header

Herken in uw werkgever een duurzaam ondernemer

Duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een proces waarbij de onderneming rekening houdt met de maatschappij waarin zij actief is. Dat wil zeggen dat zij rekening houdt met zowel economische, sociale en ecologische factoren tijdens het bedrijfsvoeren. De belangen van alle stakeholders of belanghebbenden worden in acht genomen. De onderneming heeft oog voor de maatschappij. Ze heeft aandacht voor:

 • de tevredenheid van de werknemers,
 • de relaties met de leveranciers en buurtbewoners,
 • de verwachtingen van de klanten, businesspartners en aandeelhouders,
 • de verhoudingen met de politiek, overheid en milieuorganisaties,
 • de band met werknemersorganisaties, banken en accountants,

Winstbejag op korte termijn of eerlijk ondernemen.

Winst maken staat niet meer centraal. Het creëren van waarden echter wel, waarden voor de klanten, de werknemers en de maatschappij. Een duurzame organisatie streeft naar een balans tussen drie dimensies:

 • People: de gevolgen van het ondernemen voor mensen,
 • Planet: de effecten van het ondernemen op het leefmilieu,
 • Profit: de economische gevolgen van het ondernemen.

U werkt in een onderneming. Weet u of uw bedrijf duurzaam onderneemt? U belegt uw geld in een ander bedrijf. Weet u wat dit bedrijf met uw geld doet? Gaan de bedrijven maatschappelijk verantwoord om met de input die u aan het bedrijf geeft? Of blijft winst op korte termijn de enige drijfveer? Biedt uw bedrijf kinderarbeidvrije producten aan? Maken ze deel uit van een fair trade productieketen waarbij elke medewerker in de schakel werkt in redelijke omstandigheden en tegen een fair salaris?

Verantwoorde voordelen voor de werknemers

Een organisatie die duurzaam onderneemt kan grenzeloos veel initiatieven nemen. Werknemers zijn er gebaat bij dat het bedrijf waar ze werken de juiste actie onderneemt zoals het motiveren van personeel, klanten beter bedienen en aandacht hebben voor milieu en natuur.

We sommen enkele maatregelen op waaraan werknemers het maatschappelijk verantwoord ondernemen van hun werkgever kunnen herkennen:

 • Gelijke prestaties voor mannen en vrouwen gelijk belonen.
 • Medewerkers uit de regio aannemen.
 • De professionele ambities van de werknemers in acht nemen.
 • Medewerkers opleidingen laten volgen.
 • Klantgericht werken met een grote nazorg en service.
 • Klachten goed opvolgen.
 • Mogelijkheid tot flexibel werken.
 • Bedrijfsafval beperken.
 • Samenwerking met klanten, leverancier en werknemers evalueren.
 • Verbruik van gas, elektriciteit, brandstof en papier verminderen.
 • Transport op de weg verminderen en groeperen.
 • Aanmoedigen om met de fiets naar het werk te komen.