header

Clairefontaine speciaal papier: merk in de kijkerBruneau

Clairefontaine heeft een lange traditie in de papierproductie achter de rug, waarbij de geschiedenis van het bedrijf zelfs teruggaat tot de 16de eeuw. De productie van papier gebeurde toen uiteraard op een veel minder professionele manier dan nu. Op het gebied van de bewerking van papier hebben de inwoners van de vallei van de Meurthe in de loop van een paar eeuwen echter de kans gehad om een uitgebreide ervaring op te doen.

De Papeteries de Clairefontaine werden in 1858 opgestart, op een moment dat de industriële revolutie nog in haar kinderschoenen stond. De papieractiviteiten in het oosten van Frankrijk namen echter een snelle vlucht, in die zin dat de papierindustrie in de regio uitgroeide tot één van de belangrijkste economische activiteiten aldaar.

In het midden van de 20ste eeuw werd Clairefontaine nog meer dan voorheen synoniem voor kwaliteit, meer bepaald onder impuls van Charles Nusse. Die kreeg toen het management van het bedrijf in handen. Onder zijn impuls groeide het bedrijf sterk en werd ook het logo Clairefontaine ontworpen. Dat logo staat tot op de dag van vandaag synoniem voor kwaliteit.

De kernactiviteiten van het bedrijf zijn gebundeld rond alles wat met papier te maken heeft, inclusief speciaal papier. Elke vorm van communicatie vereist namelijk een aparte vorm van verpakking. Dat geldt uiteraard ook voor een traditionele vorm van verpakking als papier. Gespecialiseerde papierproducenten als Clairefontaine hebben aparte papiervariëteiten ontwikkeld voor elke vorm van communicatie. Dat is niet meer dan logisch ook. In de maatschappij zoals we die nu kennen, is het zeer belangrijk om op de juiste manier te communiceren.

Clairefontaine heeft zodoende papier van verschillende formaten in huis voor verschillende vormen van communicatie. Papier bestemd voor de printer verschilt duidelijk van papier bestemd voor enveloppen of van papier dat bestemd is om brieven te schrijven. Inderdaad, zelfs in het huidige digitaal tijdperk worden nog steeds brieven geschreven. De traditionele briefschrijver zal weinig zien in printerpapier, het omgekeerde geldt uiteraard ook.

JM Bruneau heeft een uitgebreid aanbod Clairefontaine papier voor speciale toepassingen: